Умови та положення

 1. Преамбула

  Даний договір у сукупності з його невід'ємною частиною — тарифами сервісу SendExpert, являє собою електронний публічний договір між ТОВ «ЮДЖЕС ГРУП» (далі – «Компанія»), ідентифікаційний код: 37688474,і користувачем в розумінні Закону України «Про електронну комерцію». Компанія рекомендує користувачеві зберегти копію даного документа.

 2. Юридичне застереження
  1. У разі відвідування даного сайту Ви автоматично погоджуєтесь з правилами та вимогами даного застереження, або повинні негайно покинути даний сайт.
  2. Шляхом реєстрації в сервісі SendExpert Ви також надаєте добровільну згоду в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» на обробку своїх персональних даних і дозволяєте Компанії та її підрядникам / агентам використовувати свої персональні дані для надання Вам послуг по розсилці електронних поштових повідомлень і смс-повідомлень у відповідності з цим Договором.
  3. Шляхом реєстрації в сервісі SendExpert Ви також надаєте добровільну згоду на отримання інформаційних повідомлень від Компанії або її підрядників щодо користування сервісом SendExpert, рекламних повідомлень по електронній пошті та/або по телефону та/або через додаток Viber.
  4. Даним повідомленням Компанія повідомляє Вас про те, що в разі Вашої реєстрації на сайті, Ваші персональні дані будуть включені в базу персональних даних клієнтів Компанії, можуть оброблятися і зберігатися в Україні або в інших країнах з дотриманням належного рівня захисту у відповідність до законодавства України. Доступ до Ваших персональних даних буде надано тільки уповноваженим співробітникам Компанії або її підрядникам / агентам виключно з метою надання Вам послуг, для забезпечення захисту і обробки інформації. Компанія не здійснює перевірку Ваших персональних даних, зазначених Вами при реєстрації, а також не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами в разі їх законної передачі. У разі виявлення відомостей про зареєстровану в сервісі особу, які не відповідають дійсності, Компанія залишає за собою право змінити або знищити ці відомості без попередження.
  5. Ви повідомлені про права суб'єкта персональних даних (в тому числі щодо збору, обробки та / або передачі Ваших персональних даних), а саме:
   1. знаєте про джерела збору Ваших персональних даних з боку Компанії;
   2. можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, включаючи про третіх осіб, яким передаються такі дані відповідно до чинного законодавства;
   3. маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог щодо безпеки інформації Компанії;
   4. маєте право на отримання інформації за запитом про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних;
   5. вправі пред'являти Компанії вимоги про заперечення проти обробки своїх персональних даних;
   6. вправі вимагати про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються;
   7. маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8. маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого органу або до суду і застосування правового захисту;
   9. маєте право на внесення застереження щодо обмеження прав на обробку персональних даних;
   10. маєте право відзив даної згоди;
   11. маєте право на ознайомлення з механізмом автоматичної обробки персональних даних;
   12. маєте право на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.
  6. У разі зміни вищезазначеної мети обробки або правил обробки персональних даних Компанія попередньо направить Вам відповідне повідомлення, і, якщо протягом 14 днів від Вас не надійде заперечення, зміни будуть вважатися прийнятими з Вашого боку. Компанія та її підрядники / агенти забезпечують захист персональних даних від випадкової втрати або знищення, від незаконного використання, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.
  7. Компанія не бере на себе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, яку може заподіяти інформація на даному сайті або використання сайту, включаючи будь-яку втрату доходів, нанесення шкоди діловій репутації, втрату даних і т.д.
  8. Компанія залишає за собою право змінювати, додавати і видаляти інформацію або дані з сайту без попереднього повідомлення.
  9. Компанія залишає за собою право використовувати послуги підрядників / агентів для надання послуг по розсилці електронних поштових повідомлень, смс-повідомлень та через додаток Viber на свій розсуд.
  10. . Усі правовідносини, що виникають у зв'язку із сайтом та його використанням, регулюються законодавством України. Всі суперечки, пов'язані з використанням сайту, повинні розглядатися судами України.
  11. Компанія рекомендує час від часу переглядати Договір на Сайті, щоб бути в курсі чинної редакції Договору, оскільки Компанія може в будь-який момент переглянути його зміст та оновити його.
  12. Перед реєстрацією на Сайті Ви зобов'язані ознайомитися з даним Договором. Своєю реєстрацією в сервісі SendExpert Ви підтверджуєте свою повну і беззастережну згоду з виконанням умов даного Договору.
 3. Правила використання сервісу SendExpert
  1. Визначення
   1. «Сервіс SendExpert» — сукупність апаратних пристроїв та програмного забезпечення, що належить Компанії та дозволяє здійснювати послуги розсилки (в тому числі, але не обмежуючись: SMS-розсилки, електронні поштові розсилки, через додаток Viber). Основна функція сервісу SendExpert — надання зручного автоматизованого сервісу розсилки електронних листів.
   2. Користувач (клієнт) — – фізична особа або юридична особа через свого уповноваженого представника, яка використовує сервіс SendExpert. Вважається, що особа, яка заявила про себе як про уповноваженого представника юридичної особи, є такою. Така особа самостійно несе відповідальність за всі дії, які вона вчинила від імені юридичної особи. При цьому Компанія залишає за собою право вимагати підписання відповідної заяви або окремого договору в письмовій формі (або в електронній формі із застосуванням ЕЦП) юридичною особою / фізичною особою-підприємцем до початку надання послуг, як умова щодо надання послуг. Зареєструвавшись в сервісі SendExpert, користувач приймає дані умови надання послуг, розміщені на сайті www.sendexpert.ua.
   3. Під наданням Компанією послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber розуміється надання користувачу технічної можливості здійснювати таку розсилку шляхом надання доступу до Особистого аккаунту сервісу SendExpert або через API.
   4. «Особистий аккаунт» — багатофункціональний веб-інтерфейс користувача в сервісі SendExpert, що знаходиться за адресою http://app.sendexpert.com, доступ до якого здійснюється після авторизації — введення персонального логіна і пароля. В Особистому аккаунті користувач здійснює відправку SMS та електронних повідомлень, повідомлень через додаток Viber, переглядає статистику, слідкує за станом електронного рахунку і т.д.
   5. «SMS повідомлення» — коротке текстове повідомлення (до 160 символів латиницею і до 70 символів кирилицею), яке може бути відправлено і прийнято мобільним терміналом абонента мобільного зв'язку.
   6. «Електронна поштова розсилка» — вiдправлення повідомлень від одного відправника багатьом одержувачам з однаковим змістом по електронній пошті.
   7. «Розсилка через додаток Viber» — доставка повідомлень від одного відправника багатьом одержувачам з однаковим змістом через додаток Viber
   8. «СПАМ» — масова розсилка SMS повідомлень та / або електронних листів та/або повідомлень через додаток Viber рекламного характеру, здійснена без попередньої згоди отримувачів.
   9. «Сайт» — сукупність інтернет-сторінок за адресою www.sendexpert.ua; www.sendexpert.ru; www.sendexpert.com
   10. «Транзакційна розсилка» — — тип розсилки, коли лист відправляється конкретній людині, яка здійснила певні дії.
  2. Сервіс SendExpert
   1. В послуги розсилки Компанією включаються, зокрема, такі послуги:
    1. Доступ до веб-платформи з інструментами, хостингом і функціями управління, необхідними для здійснення розсилок клієнтів.
    2. Можливість відправки листів за списком розсилки клієнта. Список (база розсилки) розміщується на платформі SendExpert.
    3. Сервіс по роботі з клієнтами (технічна підтримка, відповіді на питання, надання інформації).
    4. Надання додаткових послуг, якщо такі замовлені і оплачені клієнтом.
    5. API інтеграція, транзакційні розсилки.
    6. Надання SMTP сервісу.
   2. Користувач може використовувати сервіс для відправки електронних повідомлень (листів) тільки тим особам, які дали дозвіл на включення їх адрес електронної пошти і персональних даних в базу даних користувача і після цього не скасували свою згоду (в т.ч. використовуючи функцію «відписатися від розсилки»).
   3. Користувач гарантує, що всі персональні дані, що знаходяться в його базі даних, отримані і обробляються за згодою суб'єкта персональних даних в порядку, передбаченому законодавством про захист персональних даних, а також те, що суб'єкт персональних даних проінформований і згоден з обробкою (в т. ч. автоматизованою) і зберіганням, транскордонним переміщенням його персональних даних в сервісі SendExpert з метою здійснення відповідної розсилки. Вся відповідальність за законність збору, обробки та зберігання, а також переміщення персональних даних, інформування суб'єктів персональних даних в базі даних користувача лежить на користувачеві. Компанія вживає необхідних заходів для забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки в сервісі SendExpert.
  3. Тарифні пакети
   1. Розсилка здійснюється безкоштовно для користувачів, за умови відправки до 3000 повідомлень на місяць і при цьому не більше ніж 300 передплатникам. Безкоштовний пакет не має обмежень по терміну дії. Кількість адрес, що зберігаються в базі клієнта, не обмежена. Сервіс стає платним за згодою клієнта підвищити ліміт відправляємих повідомлень або збільшення кількості передплатників. Замовити платні послуги можна в будь-який момент і через будь-який термін від початку використання сервісу SendExpert. Користувач може структурувати базу зручним для себе чином.
   2. Клієнт може оновлювати дані свого акаунту і тип підписки на послуги сервісу в будь-який час. Всі пакети платних послуг купуються терміном на 30 календарних днів. При придбанні платного пакету залишкова кількість можливих листів в рамках безкоштовного пакету (3000 мінус вже відправлені листи за поточний період) не переноситься.
   3. Початком терміну дії платного пакету вважається дата його оплати. Термін дії пакета становить 30 календарних днів. Користувач може підписатися на платний або безкоштовний пакет розсилки електронних листів. Термін дії підписки на безкоштовний пакет послуг не обмежений за терміном дії і надається користувачеві, що підписався на SendExpert, за замовчуванням (при створенні особистого облікового запису). Після замовлення та оплати будь-якого платного пакету послуг він продовжується на наступний період, якщо клієнт не захоче його змінити на інший платний або безкоштовний пакет.
   4. У разі, якщо коштів на рахунку клієнта недостатньо для продовження пакету, клієнт переводиться на безкоштовний пакет автоматично без попереднього попередження.
   5. Клієнт в будь-який момент має можливість перейти на інший пакет послуг, вищий за вартістю. В такому випадку: 1) кількість залишених невідправлених листів з попереднього платного пакету переноситься для використання в рамках нового пакета. При перенесенні ця кількість можливих відправок додається до кількості можливих відправок листів в рамках нового тарифного плану. 2) дата відліку наступного періоду оновлюється і відлік тридцятиденного періоду починається заново з моменту переходу користувача на інший пакет.
   6. При переході від більшого пакету послуг до меншого, зміна тарифів і оновлення підписки здійснюється тільки з моменту настання дати закінчення дії попереднього пакету.
  4. Технічні вимоги

   Коректна робота сервісу SendExpert можлива з останньою офіційною версією інтернет-браузерів: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari і іншими браузерами. Для використання послуг сервісу SendExpert клієнту необхідно мати доступ до інтернету, електронну пошту, і встановлений на пристрої доступу до інтернету браузер з підключеними "cookies" та JavaScript.

  5. Реєстрація в сервісі SendExpert

   До оформлення передплати (реєстрації) особистого облікового запису на сайті SendEpxert користувач погоджується:

   1. ознайомитися з даним Договором;
   2. дотримуватися правил використання сервісу SendExpert;
   3. періодично переглядати текст Договору і Тарифів, щоб бути в курсі актуальної чинної редакції кожного з цих документів;
   4. вчасно оновлювати свої контактні дані, зазначені в профілі реєстрації, стежити за їх точністю і актуальністю;
   5. відправляти за допомогою SendExpert тільки ту інформацію, яку користувач отримав законно і має право поширювати в мережі Internet;
   6. здійснювати відправку електронних листів, в тому числі і комерційного змісту, та обробляти персональні дані суворо у відповідність з законами, що діють у країні проживання користувача, і нормативними актами Європейського Союзу;
   7. зберігати в таємниці надані користувачеві дані для доступу в Особистий аккаунт і роботу з ним (логін, пароль);
   8. отримувати телефонні дзвінки та електронні листи від працівників Компанії з питань, пов'язаних з використанням користувачем сервісу SendExpert;
   9. отримувати комерційну інформацію про продукти і послуги SendExpert.
  6. Умови оплати
   1. Користувач зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги, які він замовив при підписці на сервіс SendExpert, згідно обраного тарифного плану. Компанія надає можливість щомісячної підписки.
   2. Актуальні ціни на послуги SendExpert опубліковані у розділі «Тарифи» на сайті www.sendexpert.ua з урахуванням усіх податків, крім ПДВ. У разі необхідності, до вартості послуг може бути доданий ПДВ (податок на додану вартість) у відповідність з податковим законодавством України.
   3. Доступ до замовленої послуги надається клієнтові після отримання оплати, згідно з тарифним планом, відповідно даній послузі.
   4. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі з використанням платіжної картки за допомогою захищених платіжних інструментів або в безготівковій формі шляхом здійснення банківського переказу за реквізитами виставленого Компанією рахунку.
   5. У разі необхідності підписання Компанією або її підрядником / агентом Акту наданих послуг в рамках здійснення електронної поштової розсилки та sms-розсилки сервісом SendExpert, клієнт самостійно складає такий Акт в 2 примірниках і надає їх на підписання Компанією або її підрядником / агентом, або запитує складання такого акта у Компанії або її підрядника / агента. При цьому за загальним правилом оплата послуг є підтвердженням їх надання в повному обсязі і в належній якості.
   6. Грошові кошти, сплачені Користувачем (Клієнтом), поверненню не підлягають.
   7. У разі, якщо з вини Компанії послуги надані не будуть, Компанія може компенсувати Користувачеві (Клієнту) витрачені кошти шляхом надання додаткової розсилки електронних листів.
  7. Заборонені дії
   1. Дії, які суворо забороняються при використанні сервісу SendExpert:
    1. Розсилка СПАМу та іншої небажаної кореспонденції, повідомлень, які порушують чинне законодавство України і Європейського Союзу.
    2. Використовувати в сервісі SendExpert бази персональних даних, сформовані без добровільної та інформованої згоди суб'єктів персональних даних, а також використовувати персональні дані, обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних (чутливі персональні дані), без попереднього належного повідомлення належного державного органу.
    3. Відправляти повідомлення на електронні адреси, взяті в оренду.
    4. Включати в електронні листи (повідомлення) будь-які тексти, фотографії, графічні зображення, логотипи, програмне забезпечення, статті, музичний і відео контент, використання яких порушує авторські права / право інтелектуальної власності третіх осіб, розкриває комерційну таємницю або порушує будь-які інші права третіх осіб.
    5. Відправляти або зберігати в інформаційному наповненні свого аккаунта в сервісі SendExpert образливі, дискредитуючі, недостовірні, що вводять в оману матеріали, дані, які порушують недоторканність приватного і сімейного життя третіх осіб, прямим або непрямим шляхом порушують чинне законодавство або дані правила використання сервісу Send Expert.
    6. Пов'язувати будь-який контент, що проходить через сервіс SendExpert, з порнографічними сайтами та матеріалами, дитячою порнографією, фанатизмом, расизмом, політичною силою або політичною агітацією, ненормативною лексикою, шахрайством. Розсилати повідомлення, які можуть бути образливими для одержувача.
    7. Відправляти або зберігати матеріал, що містить шкідливий контент, такий як програмні віруси, троянські програми, черв'яки, логічні бомби, боти, програми-шпигуни і будь-які інші файли, програми, технології, призначені для пошкодження системи сервісу SendExpert або обладнання, нелегального збору даних і отримання несанкціонованого доступу до їх використання, злому програм і акаунтів, обмеження функціоналу програмного забезпечення і т.д.
    8. Реєструвати більше одного облікового запису з метою збільшення ліміту безкоштовного пакету.
    9. Використовувати сервіс SendExpert для полегшення, здійснення, приховування вчинення кримінального або адміністративного правопорушення.
   2. Користувач не має права використовувати будь-яке обладнання та / або програмне забезпечення, призначене для:
    1. пошкодження сервісу SendExpert;
    2. порушення правильного і своєчасного функціонування сервісу SendExpert;
    3. перехоплення будь-яких даних і особистої інформації інших користувачів, що зберігається в сервісі SendExpert.
   3. Клієнт не повинен здійснювати дії, які надають надмірне технічне навантаження на сервіс SendExpert, сервер, який використовується сайтом SendExpert, інші елементи інфраструктури, задіяної в обслуговуванні клієнтів Компанії.
  8. Обслуговування клієнтів
   1. Компанія забезпечує обслуговування і підтримку клієнта за допомогою зв'язку з ним по електронній пошті, через спеціальний чат, через внутрішню систему повідомлень або по телефону. При запиті на отримання консультації, відповіді або при зверненні зі скаргою, користувач повинен надати дані про свій рахунок (але без надання працівникові Компанії даних про паролі входу в його аккаунт). Компанія не відповідає і не робить будь-яких дій по анонімних запитах користувачів.
   2. . Інформація про контактні дані, за якими можна зв'язатися з сервісною службою SendExpert, опублікована в розділі «Зворотний зв’язок» на сайті www.sendexpert.ua. Якщо користувач авторизований в своєму акаунті, він може скористатися системою внутрішніх повідомлень сайту. На більшість запитів від користувачів Компанія реагує протягом 24-х годин в робочі дні. Користувач має право звернутися за інформацією про статус обробки свого звернення / скарги і отримати відповідь Компанії.
  9. Відмова від послуг (видалення облікового запису)
   1. Користувач в будь-який час може відмовитися від використання послуг сервісу SendExpert, видаливши свій Особистий Аккаунт. Запит про видалення особистого облікового запису по електронній пошті або телефону не буде вважатися дійсним. Для видалення особистого облікового запису користувачеві необхідно відправити відповідну заяву в письмовому вигляді на адресу Компанії зареєстрованим поштовим / кур'єрським відправленням, а також у відсканованому вигляді на електронну пошту Компанії.
   2. Компанія зобов'язується видалити особистий аккаунт користувача протягом 14 календарних днів з моменту отримання запиту про видалення від користувача при відсутності у нього заборгованості. При наявності заборгованості перед Компанією для видалення особистого облікового запису користувачеві спочатку необхідно погасити таку заборгованість. Компанія зобов'язується видалити особистий аккаунт користувача протягом 14 календарних днів з моменту надходження коштів від користувача в рахунок погашення заборгованості.
   3. При видаленні особистого облікового запису підписка на послуги сервісу буде скасована, а всі дані облікового запису (включаючи бази даних для розсилки, дані про надіслані повідомленнях і дані статистики) будуть видалені без можливості їх відновлення. Цей процес є незворотнім.
   4. Користувач не може відмовитися від підписки на сервіс в разі наявності заборгованості перед Компанією.
   5. У разі виникнення складнощів з відмовою від підписки, клієнт може звернутися до Компанії по контактними даними, в розділі «Зворотний зв’язок» на сайті www.sendexpert.ua.
   6. При видаленні особистого облікового запису, кошти клієнта, які залишилися на балансі його аккаунта, поверненню клієнту не підлягають.
  10. Припинення надання послуг Компанією
   1. Компанія залишає за собою право припинити або призупинити обслуговування, відмовити в будь-якому поточному або майбутньому використанні сервісу SendExpert в разі порушення клієнтом будь-яких з умов Договору.
   2. У разі припинення надання послуг Компанією з вини клієнта, суми, сплачені клієнтом за послуги, не відшкодовуються, а також, як і в інших випадках порушення клієнтом умов надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert, клієнт зобов'язаний сплатити існуючу заборгованість перед Компанією та всі штрафні санкції / збитки / упущену вигоду / моральну шкоду, які виникли або можуть виникнути в результаті порушення клієнтом умов надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert.
 4. Політика конфіденційності
  1. Загальне
   1. Компанія розуміє, що користувача хвилює, як обробляється і зберігається його інформація, і високо цінує довіру до сервісу SendExpert, тому відноситься до наданої інформації уважно і акуратно. Компанія здійснює всі організаційні заходи, щоб зберігати в безпеці дані, надані клієнтом.
   2. Інформація, зібрана через форми реєстрації та аналітичні програми, не буде передана Компанією або продана третім особам без прямої згоди клієнта, за винятком випадків, передбачених законодавством або умовами надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert.
   3. При відвідуванні користувачем сайту Компанія може збирати інформацію двох типів:
    1. Інформація про використання сайту (поведінкова інформація).
    2. Особиста інформація про користувача, яку він добровільно залишає в індивідуальному порядку при заповненні форми реєстрації.
   4. При натисканні на посилання, розміщену на Сайті, користувач може перейти з сайту Компанії на сторонній сайт. Компанія не несе відповідальності за дотримання політики конфіденційності на інших сайтах.
  2. Інформація, що отримується Компанією
   1. Компанія збирає персональні дані користувачів, які реєструються в сервісі SendExpert. Коли користувач реєструється для отримання особистого облікового запису і подальшого використання сервісу SendExpert, Компанія запрошує надання таких даних:
    1. Пароль.
    2. Адреса електронної пошти.
    3. Ім'я.
    4. Контактний телефон.
    5. Країна проживання.
    6. Місто проживання.

    Також Компанія може запросити клієнта надати такі додаткові дані, як:

    1. Назва компанії.
    2. Прізвище.
    3. Дата народження.
    4. Інше.
   2. Компанія використовує дані, надані користувачами при реєстрації, для аутентифікації користувачів і надання доступу до сервісу SendExpert. Також Компанія використовує адреси електронної пошти, номери телефонів, надані при реєстрації, для зв'язку і взаємодії з клієнтами.
   3. Періодично або в міру необхідності Компанія може зв'язуватися з клієнтами по електронній пошті для повідомлення про зміни в обслуговуванні, з питань планового технічного обслуговування, для надання рекламної та іншої інформації про діяльність Компанії.
   4. Компанія зберігає та обробляє дані клієнта весь період, поки існує його особистий аккаунт на сайті, з метою надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert.
   5. Компанія надає користувачеві безкоштовний доступ до його даних. Користувач може змінювати або видаляти дані в своєму акаунті в будь-який час, зв'язавшись з Компанією по електронній пошті і повідомивши, які саме дані він хоче змінити. Користувач може в будь-який час авторизуватися в особистий аккаунт і самостійно внести зміни в свої дані.
  3. Розвопсюдження наданих користувачем даних
   1. Компанія не продає, не надає на правах оренди або за обміном персональні дані користувачів сервісу SendExpert.
   2. Компанія залишає за собою право розкриття персональних даних користувачів в рамках вимог закону, або у разі, коли розкриття даних необхідно для захисту прав Компанії або процесу судового розгляду щодо сайту.
   3. Компанія використовує послуги третіх осіб (компаній) для захищеної обробки даних банківських карт з метою обробки платежів за послуги сервісу SendExpert. Зазначеним третім особам заборонено використовувати дані клієнтів сервісу SendExpert в рекламних цілях.
   4. Якщо Компанія братиме участь у злитті декількох компаній або продавати все або частину своїх активів, користувачі буду повідомлені про це електронною поштою або за допомогою повідомлення на сайті.
  4. Паролі

   Дані Особистого Аккаунта клієнта захищені унікальним паролем, який генерується автоматично при реєстрації Користувачем для отримання безпечного доступу до свого особистого акаунту. За безпеку і конфіденційність свого пароля несе відповідальність сам користувач. Компанією застосовуються внутрішні протоколи безпеки з системою шифрування пароля клієнта для захисту його від розголошення та гарантії, що доступ до особистого аккаунту є тільки у користувача. Ніхто з представників Компанії, її підрядників / агентів, не може отримати дані про пароль користувача. Ніхто зі співробітників Компанії та підрядників / агентів не запитує у користувача дані про його паролі ні в якому вигляді (по електронній пошті, телефону, будь-яким іншим способом).

  5. Інформація про роботу з сайтом
   1. Сервери Компанії в автоматичному режимі збирають інформацію про використання сайту при кожному його відвідуванні користувачем.
   2. Зібрана інформація включає наступні пункти, але не обмежується ними:
    1. IP адреса клієнта.
    2. Використана відвідувачем операційна система (наприклад, MacOS, Windows).
    3. Поточний відвідувачем браузер (наприклад, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer).
    4. Тип сайту, з якого був перенаправлений користувач.
    5. Інша подібна інформація.
   3. Інформація може бути зібрана і оброблятися Компанією з метою статистичного вивчення кількості відвідувань сайту, середнього часу перебування на сайті, типу перегляду сторінок, часу і дати відвідування, і т.д. Компанія може використовувати отримані дані в знеособленому вигляді і розкривати їх для аналізу якості використання сайту, підвищення якості змісту і корисності інформації, що надається, а також для підвищення якості послуг, що надаються, та розширення функціональних можливостей сервісу SendExpert.
   4. Як і у випадку з іншими комерційними сайтами, технологія з використанням даних «Cookies» може бути застосована на сайті для надання користувачеві персоналізованої інформації. «Cookies» — це невеликі фрагменти даних, які завантажуються з веб-сайту в дані браузера користувача і далі можуть зберігатися на жорсткому диску, що дозволяє ідентифікувати користувача при повторному відвідуванні сайту. Користувач може налаштувати свій браузер таким чином, щоб отримувати повідомлення про роботу «Cookies». Компанія не долучає дані, зібрані за допомогою «Cookies» до даних, отриманих безпосередньо від користувача при заповненні реєстраційної форми на сайті. Використання Cookies третіми особами, а саме — партнерами по веб-аналітиці, не регулюється цією політикою конфіденційності.
   5. Компанія повідомляє користувачеві, надання яких даних є обов'язковими, а яких — бажаними, яка є обов'язковою умовою реєстрації і подальшою роботою з сервісом Send Expert.
  6. Використання адрес електронної пошти клієнтів

   У разі відправки користувачем листи Компанії по електронній пошті, Компанія використовує цю адресу тільки з метою зворотного зв'язку і зберігає це адреса для комунікації з користувачем при листуванні. Компанія не використовує адресу електронної пошти клієнта для відправки небажаної кореспонденції і не буде передавати його для подібного використання третім особам.

   Коли користувач зазначає, що згоден отримувати інформацію про послуги, акції Компанії, а також інші подібні комерційні повідомлення, його адреса включається до відповідної розсилку Компанії до того моменту, поки користувач не скасує отримання подібних повідомлень за допомогою функції «відписатись від розсилки», яка автоматично вбудована в кожне відправляється повідомлення. Відправлення повідомлень припиняється також за умови, коли сервіс SendExpert більш не доступний користувачеві.

  7. Захист даних
   1. При наданні доступу співробітникам до даних клієнтів, Компанія обмежує цей доступ тим обсягом, який необхідний даними співробітникам для надання послуг, допомоги та технічної підтримки клієнту. Компанія захищає надані дані відповідно до загальноприйнятих стандартів безпеки та з дотриманням усіх належних процедур зберігання персональних даних і роботи з ними. Дані банківських карт клієнтів захищаються за допомогою програм шифрування і обробляються через авторитетні і надійні платіжні сервіси.
   2. Захищені сторінки сайту (такі, як бланк замовлення) закриті для перегляду неавторизованими користувачами.
  8. Безпека
   1. Сервери Компанії, на яких зберігаються дані сервісу SendExpert, надійно захищені і забезпечені постійної технічною підтримкою для запобігання несанкціонованого доступу третіх осіб. При цьому Компанія не може гарантувати безпеку даних клієнта під час передачі цих даних через інтернет і через сторонні сервери, які знаходяться поза контролем Компанії. Будь-яка передача даних через інтернет має ризик. Цей ризик бере на себе особа, яка надає дані.
   2. На сайті використовуються системи Google Analytics та Яндекс.Метрика.
   3. Якщо клієнт використовує блог або спільноти в соціальних мережах, він повинен розуміти, що будь-які дані про нього, розміщені ним на цих ресурсах, можуть бути прочитані, зібрані і використані іншими користувачами блогів, в тому числі щоб написати листа користувачу небажаної кореспонденції. Компанія не несе відповідальності за конфіденційність даних, які користувач розміщує на блогах Компанії і в соціальних мережах Компанії. Щоб зробити запит про видалення даних клієнта з блогу Компанії або спільноти Компанії потрібно зв'язатися з Компанією по електронній пошті support@sendexpert.com. Можуть бути випадки, коли Компанія не зможе видалити деякі дані клієнта. В цьому випадку Компанія дасть відповідь клієнту і роз'яснить причини неможливості видалення даних в розумні терміни.
  9. Відгуки клієнтів

   Компанія розміщує на сайті відгуки клієнтів, які можуть містити персональні дані клієнтів, і їх фотографії. Перед розміщенням відгуку Компанія отримує відповідну згоду клієнта.

  10. Видалення інформації

   Видалена інформація про користувача або його персональні дані може зберігається в резервних копіях сервісу SendExpert до 30 днів, але не буде доступна для третіх осіб.

  11. Інші умови конфіденційності

   Інформація, яка розміщується користувачами сервісу SendExpert при оновленні блогів, може відображатися на сайті для перегляду.

 5. Анти-спам політика
  1. Визначення «СПАМ»

   СПАМ — масова розсилка електронних повідомлень (листів) комерційного змісту людям / компаніям, які не давали своєї згоди на отримання даної інформації. Під масовим розсиланням мається на увазі розсилка повідомлень з одним і тим же змістом великої кількості адресатів. Розсилка СПАМу за допомогою сервісу SendExpert суворо заборонено.

  2. Бази одержувачів розсилки
   1. «Одержувачі» — плановані адресати розсилки, яку має намір здійснити користувач сервісу SendExpert.
   2. Адреси електронної пошти абонентів можуть бути додані в базу особистого облікового запису сервісу SendExpert декількома способами:
    1. За допомогою форми підписки на сайті (де одержувачі добровільно залишають свою адресу електронної пошти для подальшого отримання повідомлень користувача сервісу SendExpert);
    2. Методом завантаження адрес електронної пошти з файлів формату .TXT або .XLS;
    3. Методом внесення адрес електронної пошти вручну.
    4. Методом внесення адрес електронної пошти через API.
   3. У всіх випадках користувач SendExpert зобов'язаний мати дозвіл від одержувачів повідомлень на використання їх персональних даних.
    1. Одержувач повідомлення повинен мати можливість в будь-який момент скасувати свою згоду на отримання повідомлень від користувача.
    2. Заборонено відправлення повідомлень особам (одержувачам), які не дали свою згоду на отримання листів від даного користувача з відповідною метою.
    3. Згода абонента повинна бути чіткою і поінформованою (одержувач повинен розуміти мету збору, обробки та зберігання його персональних даних, одержувач повинен бути ознайомлений з включенням його даних в базу даних користувача і зі своїми правами як суб'єкт персональних даних відповідно до законодавства, а також з тим, що його персональні дані можуть бути використані для автоматизованої розсилки). Такою згодою не може вважатися розпливчаста інформація, взята з іншого контексту листування користувача з даними одержувачем. При роботі з сервісом SendExpert стуворо заборонено використання баз адрес електронної пошти одержувачів, куплених у третіх осіб, завантажених зі сторонніх ресурсів, а також адрес, зібраних іншим незаконним способом.
   4. У деяких випадках, для перевірки бази, розсилка здійснюється в режимі відкладеної відправки. Перша частина розсилки відправляється на 10% адресатів розсилки (але не більше 1000 адресатів). Після відправки протягом 6 годин система SendExpert аналізує показники розсилки: відкриття, кліки, непрацюючі адреси, а також кількість відписок і скарг на спам. Залежно від отриманого результату, розсилка або відправляється на решту 90% адресатів, або відхиляється адміністратором сервісу Send Expert.
   5. Користувач повинен вказати в нижній частині кожного розісланого повідомлення інформацію про те, що одержувач дав згоду на отримання такої розсилки. Наприклад, «Ви отримали цей лист, тому що є передплатником інформаційних розсилок компанії« Назва ». Електронна адреса була отримана шляхом заповнення Вами форми підписки на сайті (посилання на форму реєстрації). ». Даний контент можна розташувати в кінці листа з використанням основного шрифту.
  3. Зміст повідомлень, що відправляються
   1. Користувач повинен надавати достовірну, точну інформацію, що не порушує вимоги законодавства (в т.ч. законодавства про захист прав споживача, про конкуренцію) в заголовках і текстовому наповненні повідомлень, що відправляються.
   2. Одержувач повинен мати можливість чітко ідентифікувати відправника повідомлення.
   3. Зміст заголовка і тіла повідомлення не повинно вводити одержувача в оману, дезінформувати, порушувати його права, порушувати будь-які права третіх осіб.
   4. За зміст розісланих повідомлень відповідальність несе виключно користувач, який сформував і ініціював відповідну розсилку. При цьому Компанія залишає за собою право контролювати зміст повідомлень для розсилки і блокувати розсилки в разі виявлення порушень Користувачем умов надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert.
  4. Адреса електронної пошти користувача

   Користувач SendExpert повинен достовірно вказати свою діючу адресу електронної пошти, яка має автоматично включено в кожне відправлене їм повідомлення. Він також повинен своєчасно оновлювати свої дані, підтримувати контакт з адміністрацією сервісу SendExpert, щоб підтверджувати актуальність наданої інформації.

  5. Відмова одержувача від підписки
   1. У кожне відправлене користувачем повідомлення автоматично включається посилання відмови від підписки, яке не може бути видалене. За допомогою цієї функції регулярно, в автоматичному режимі, оновлюється список розсилки, щоб повідомлення надалі не відправлялися одержувачу, який відмовився від їх отримання.
   2. Забороняється повторно відправляти повідомлення одержувачу, який був підписаний на розсилку, але потім відмовився від отримання повідомлень від даного користувача або певної тематики.
   3. Сервіс SendExpert автоматично обробляє всі відмови від розсилок і надає ці дані користувачеві сервісу. Це відображається в особистому акаунті користувача
  6. Заборонені дії
   1. Користувачеві заборонено використовувати сервіс SendExpert для розсилки СПАМу.
   2. Контактні дані (адреса електронної пошти, адреса сайту) сервісу SendExpert не можуть бути включені в тексти відправляються користувачем повідомлень або сторінок захоплення.
   3. Користувачеві заборонено використовувати сервіс SendExpert для відправки розсилок з інформацією про наступні товари або послуги:
    1. Служби і сервіси знайомств, ескорт-послуги;
    2. Лікарські засоби, товари інтимного призначення, лікарські засоби, які поширюються по рецепту, підробки лікарських засобів;
    3. Робота на дому, будь-які види заробітку грошей онлайн, будь-які способи швидко збільшити свій заробіток, дохід або прибуток, зміцнити фінансову незалежність і т.д .;
    4. Торгівля на фондових ринках і біржах або дошки оголошень;
    5. MLM-компанії, мережевий маркетинг, фінансові піраміди;
    6. Партнерський маркетинг, а також бізнес, заснований на отриманні відсотків від продажів;
    7. Послуги допомоги та оптимізації заборгованості по кредитах, боргові колектори;
    8. БАДи: харчові, трав'яні та вітамінні;
    9. Список брокерів або сервісів оренди;
    10. Заборонені до поширення товари, піратське програмне забезпечення або медіа.
   4. Адміністрація має право зробити попередження і / або вжити відповідних заходів при використанні сервісу з порушенням будь-якого з перерахованих вище заборон.

    Під відповідними заходами розуміється:

    1. «заморозка» особистого облікового запису користувача (тимчасове блокування можливості здійснювати розсилки), який порушив умови надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert;
    2. утримання з рахунку користувача коштів на відшкодування збитків сервісу;
    3. звернення до органів (залежно від типу порушення), які уповноважені розглядати питання відповідальності за певні порушення або розглядати відповідні спори.
  7. Скарга на спам

   Кожен, хто вважає, що отримав СПАМ-повідомлення через сервіс SendExpert, може повідомити про це Компанії в розділі «Поскаржитися на СПАМ» на сайті www.sendexpert.ua.

 6. Загальні положення
  1. Права на об'єкти інтелектуальної власності
   1. Всі права на сайт і його зміст належать Компанії. Даний сайт в цілому і його окремі елементи, такі як (включаючи, але не обмежуючись): елементи дизайну, зміст, програмний код, комп'ютерна програма, бази даних захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права». Всі об'єкти права інтелектуальної власності, які розміщені на даному сайті, належать Компанії або використовуються Компанією за згодою з правовласниками. Дублювання або копіювання інформації і даних сайту, а також використання тексту сайту або його частин має бути попередньо узгоджено з Компанією в письмовому вигляді.
   2. SendExpert® — зареєстрований знак для товарів і послуг, який належить Компанії та може використовуватися тільки при наявності письмового дозволу Компанії.
   3. Клієнт зобов'язується не порушувати права Компанії на об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені на сайті або пов'язані з сервісом SendExpert.
  2. Технічні особливості
   1. Компанія забезпечує доступність сервісного обслуговування для користувачів сервісу на рівні 99,5% за умови безперебійної роботи інтернету і телекомунікаційного провайдерів Компанії. Компанія не гарантує фіксований мінімальний час відгуку при наданні послуг. Компанія може на свій розсуд змінювати або модифікувати функції послуг розсилки, будь-яке обладнання та програмне забезпечення за умови, що це не зробить істотного негативного впливу на якість роботи сервісу SendExpert в цілому.
   2. Компанія може виконувати заплановані або екстрені технічні роботи на сайті (в тому числі з тимчасової часткової або повним припиненням роботи сервісу, якщо це необхідно) для підтримки, технічного обслуговування і модернізації сервісу без попереднього повідомлення користувача.
   3. У разі планових технічних робіт, які буду тривати більше 1 дня, Компанія буде докладати зусиль, щоб проінформувати про це користувача не менше, ніж за 1 день до початку робіт. Компанія буде прагнути скоротити час планового технічного обслуговування з метою мінімізації періодів непрацездатності / неповного функціонування сервісу.
  3. Обмеження відповідальності
   1. Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання обов'язків, які накладає на нього даний Договір.
   2. Компанія надає послуги на умовах «Як є» без будь-яких гарантій, явних або передбачуваних. Зокрема, Компанія відмовляється від надання гарантій на незмінність назви, терміну функціонування сервісу, непристосованості сервісу для вирішення конкретних завдань і т.д.
   3. Компанія і її співробітники, представники, підрядники, агенти не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду, моральну шкоду користувача, пов'язані з використанням сервісу SendExpert, навіть якщо представники Компанії були попереджені про можливість збитку. Відповідальність Компанії, в будь-якому випадку, обмежена загальною сумою, внесеною клієнтом в рахунок сплати за надання послуг розсилки за місяць до повідомлення компанії про необхідність відшкодування, звернення з позовом, претензією або сукупністю подібних запитів, пов'язаних з наданням послуг сервісом SendExpert.
   4. Жодна зі сторін не несе відповідальність за будь-які затримки у виконанні чи невиконанні своїх зобов'язань у зв'язку з обставинами непереборної сили, які непідконтрольні стороні і настання яких не можна було ні передбачити, ні запобігти розумними заходами, в тому числі, але не обмежуючись: стихійні лиха, пожежі, військові дії або вуличні заворушення, страйки, кібер-атаки (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж, сайту, серверів Компанії і серверів, на яких зберігаються і обробляються дані сервісу SendExpert), видання обов'язкових до виконання нормативно-правових актів і розпоряджень органів державної влади або органів місцевого самоврядування, незаконні дії органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які впливають на виконання зобов'язань по виконанню даного Договору. Сторона, яка зазнає впливу обставин непереборної сили, зобов'язана негайно, але не пізніше 7 календарних днів, повідомити про це іншу сторону. Сторона повинна протягом розумного строку підтвердити виникнення і тривалість обставин непереборної сили документами, отриманими від уповноважених органів / організацій.
  4. Пред'явлення претензій
   1. Будь-які претензії, пов'язані з використанням сервісу SendExpert, розглядаються Компанією за зверненням користувача протягом 20 робочих днів з моменту отримання. Претензія повинна бути оформлена в письмовому вигляді з викладенням контактних даних користувача, суті претензії, із зазначенням дати складання претензії, підписана користувачем, з додатком копій документів, які стосуються претензії або підтверджують обставини, викладені в ній. Компанія повідомляє користувачеві по результату розгляду претензії про своє рішення письмово шляхом направлення відповіді поштою або по електронній пошті на електронну адресу користувача, вказаний при реєстрації.
   2. Всі суперечки, які виникають між Компанією, її представниками і користувачем, вирішуються шляхом переговорів, в тому числі в рамках роботи служби підтримки Компанії (наприклад, шляхом листування на сайті). Тільки якщо спір не вдалося вирішити вищевказаним способом, його розгляд має бути здійснено в належному суді України.
  5. Прикінцеві положення
   1. Визнання недійсними окремих положень умов надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert не тягне за собою визнання недійсними інших положень.
   2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert в будь-який час шляхом публікації зміненого Договору на сайті SendExpert і / або відправки його користувачеві по електронній пошті на адресу, вказану при реєстрації, або шляхом відповідного повідомлення користувача в Особистому Акаунті.
   3. Компанія залишає за собою право видаляти бази даних розсилки користувача по закінченні 3 років їх невикористання користувачем.
   4. Умови надання послуг зі здійснення електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert вступають в силу з моменту реєстрації користувача в сервісі SendExpert і діють протягом усього існування Особистого Акаунта користувача.
   5. Місцем надання послуг по здійсненню електронної поштової розсилки, sms-розсилки та розсилки через додаток Viber сервісом SendExpert є м. Київ, Україна.

Оновлено 30 Серпня 2018 года