Політика конфіденційності

 1. Визначення
  1. Суб'єкт даних - це фізична особа, про яку Сервіс SendExpert має інформацію або дані, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу. Суб'єкти даних - це, наприклад, клієнти, відвідувачі та партнери зі співробітництва, а також співробітники, які є фізичними особами, і особисті дані яких зберігаються Сервісом SendExpert.
  2. Політика конфіденційності - це текст, який визначає принципи обробки персональних даних Сервісом SendExpert.
  3. Особисті (персональні) дані - це будь-яка інформація, за якою була або може бути встановлена особа громадянина.
  4. Обробка персональних даних - це будь-яка операція або набір операцій, які виконуються з особистими даними суб'єкта даних, таких як збір, запис, організація, структурування, зберігання, зміна і розкриття, що дозволяє отримати доступ, пошук, звернення, використання, трансляція, корегування або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних, незалежно від способу виконання цих операцій або використаних засобів.
  5. Користувач - це будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує або висловила бажання користуватися Послугами Сервісу SendExpert.
  6. Угода - це Угода про надання послуг Сервісу SendExpert або будь-яка інша угода, укладена між Сервісом SendExpert та Користувачем.
  7. Умови використання - загальні положення та умови, що застосовуються до укладання угоди з Сервісом SendExpert.
  8. Сайт -  сайт SendExpert, розміщений за посиланням www.sendexpert.ua.
  9. Відвідувач - будь-яка особа, яка користується сайтом SendExpert.
  10. Вік згоди дитини - в контексті обробки персональних даних вік згоди по відношенню надання послуг інформаційного суспільства безпосередньо дитині становить щонайменше 16 років.
  11. Послуги - це будь-які послуги та продукти, що пропонуються Сервісом SendExpert.
  12. Файли cookie - це файли даних, які іноді можуть зберігатися в пристрої відвідувача сайту.
  13. Фахівець із захисту даних Сервісу SendExpert - особа, яка здійснює моніторинг впровадження принципів обробки персональних даних у Сервісі SendExpert і до якого може звернутися суб'єкт даних у випадку скарги.
  14. Особистий аккаунт - це аккаунт суб'єкта даних, який, в першу чергу, надає доступ до цифрових продуктів Сервісу SendExpert і через які користувачі ідентифікують себе.
 2. Загальні положення
  1. Власником Сервісу SendExpert є ТОВ «ЮДЖЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 37688474), зареєстрованому в Україні.
  2. Сервіс SendExpert може обробляти особисті дані у якості:
   1. контролеру, при визначенні цілей і засобів обробки;
   2. обробника, у відповідності до інструкцій контролера;
   3. одержувача, в тій мірі, в якій йому передаються особисті дані.

   Список обробників Сервісу SendExpert та інші дані доступні до перегляду (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).

  3. Політика конфіденційності Сервісу SendExpert є невід'ємною частиною Угоди та Умов використання, укладених між Сервісом SendExpert та Користувачем Договору та Умов користування.
  4. Політика конфіденційності застосовується до суб'єктів даних, а прав та обов̓язків, викладених в Політиці конфіденційності, повинні дотримуватися всі співробітники та ділові партнери Сервісу SendExpert, які одержали доступ до персональних даних, які є у розпорядженні Сервісу SendExpert.
  5. Для фізичних осіб застосовується Політика конфіденційності та Загальне регулювання захисту даних України.
 3. Принципи
  1. Завдання Сервісу SendExpert полягає у відповідальній обробці особистих даних, базуючись на передовій практиці, з метою постійної готовності демонструвати відповідність обробки персональних даних встановленим цілям, а Сервіс SendExpert завжди враховує інтереси, права та свободи суб'єктів даних.
  2. Всі процеси, інструкції, операції та діяльність Сервісу SendExpert, пов'язані з обробкою персональних даних, ґрунтуються на наступних принципах:
   1. Законність. Завжди існує правова основа для обробки персональних даних, тобто згода;
   2. Справедливість. Обробка персональних даних повинна бути справедливою, при цьому суб'єкт даних надаватиме достатню інформацію та повідомлення про те, як саме здійснюється обробка особистих даних;
   3. Прозорість. Обробка персональних даних повинна бути прозорою для суб'єкта даних, у тому числі через особистий аккаунт, створений саме з цією метою;
   4. Відповідність цілям. Збір персональних даних здійснюється для обгрунтованих цілей, які були встановлені чітко і зрозуміло, і в подальшому такі дані не можуть оброблятися у жодний спосіб, який би не відповідав даним цілям;
   5. Мінімізація. Особисті дані повинні бути належними, відповідними та обмеженими в обсязі, в межах необхідних для досягнення цілей обробки персональних даних. Сервіс SendExpert керується принципом мінімальної обробки персональних даних, і як тільки особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані, особисті дані будуть видалені;
   6. Точність. Особисті дані повинні бути правильними та оновлюватися у разі необхідності. Повинні вживаються всі розумні заходи для забезпечення того, щоб особисті дані, які є неправильними виходячи з цілей обробки персональних даних, були видалені або виправлені без затримки. Для цього Сервіс SendExpert створив персональні акаунти, через які самі суб'єкти даних можуть перевірити послідовність дій по відношенню до своїх даних і виправити їх, коли це необхідно;
   7. Обмеження щодо зберігання. Особисті дані зберігаються у форматі, що дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних тільки до тих пір, поки це необхідно для досягнення мети, заради якої обробляються особисті дані. Це означає, що у випадку, якщо Сервіс SendExpert бажає зберігати особисті дані протягом більш тривалого періоду часу, ніж це необхідно для збору даних, SendExpert повинен приховати дані таким чином, щоб суб'єкт даних більше не міг бути ідентифікований. Сервіс SendExpert зберігає дані, які були отримані SendExpert через відносини з Користувачем або будь-які інші подібні відносини, згідно з найкращою практикою, і дані, оброблені на основі згоди, як правило, до тих пір, поки згода не буде відкликана;
   8. Надійність і конфіденційність. Обробка персональних даних здійснюється таким чином, щоб забезпечити належну безпеку персональних даних, включаючи їх захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також випадкової втрати, знищення або пошкодження шляхом вжиття розумних технічних або організаційних заходів. Сервіс SendExpert має внутрішні настанови, правила для працівників, а також окремі угоди з кожним обробником, що передбачає використання найкращих практик, постійну оцінку ризиків і вжиття належних  технічних та організаційних заходів щодо обробки персональних даних;
   9. Захист даних за проектом і захист даних за замовчуванням. Сервіс SendExpert забезпечує відповідність всіх систем необхідним технічним критеріям. Належні заходи щодо захисту даних були заплановані при оновленні або розробці кожної інформаційної системи або системи даних (наприклад, в межах  інформаційних систем та бізнес-процесів використовується анонімна форма та шифрування).
  3. При обробці персональних даних Сервіс SendExpert забезпечує відповідність всіх систем відповідним технічним критеріям. Крім цього у фахівця із питань захисту даних можна запросити додаткову інформацію щодо відповідності таким принципам.
 4. Склад персональних даних
  1. Сервіс SendExpert забезпечує збір таких типів персональних даних:
   1. Персональні дані, надані Сервісу SendExpert суб'єктом даних:
    1. при заповненні реєстраційної форми, такі як пароль, адреса електронної пошти, ім'я, телефон, країна і місто проживання; назва компанії, прізвище, дата народження.
   2. персональні дані, створені в результаті щоденного спілкування між суб'єктом даних і Сервісом SendExpert, такими як ім'я, електронна пошта або телефон;
   3. персональні дані, явно оприлюднені суб'єктом даних (наприклад, у соціальних мережах);
   4. персональні дані, створені при споживанні Послуг (наприклад, при використанні послуг Сервісу SendExpert);
   5. особисті дані, створені в результаті відвідування та використання сайту, а саме:
    1. час відвідування сайту та іншу інформацію про поведінку;
    2. IP-адреса Користувача;
    3. Операційна система, що використовується користувачем (наприклад, MacOS, Windows)
    4. Браузер, що використовується користувачем (наприклад, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer)
    5. тип веб-сайту, з якого було перенаправлено Користувача.
   6. персональні дані, отримані від третіх осіб;
   7. персональні дані, отримані від Користувача згідно з Законом України «Про захист персональних даних» з угодою контролера-процесора та Умовами використання;
   8. Особисті дані, створені та об'єднані Сервісом SendExpert (електронна кореспонденція або історія замовлень у контексті відносин з клієнтом).
 5. Cклад, цілі та підстави для обробки персональних даних
  1. Сервіс SendExpert обробляє особисті дані лише на підставі згоди або на інших законних підставах. Правові підстави для  обробки персональних даних включають, крім іншого, обгрунтовані інтереси або угоди між суб'єктом даних і Сервісом SendExpert.
  2. Сервіс SendExpert обробляє особисті дані на підставі згоди у чіткій відповідності з її межами, визначеними суб'єктом даних. Що стосується згоди, Сервіс SendExpert дотримується принципу, що кожна згода повинна бути чітко відокремлена від інших питань, в зрозумілій і легкодоступній формі, використовуючи чітку та зрозумілу мову. Згода може бути надана в письмовій формі або електронним способом або як усна заява. Суб'єкт даних надає згоду з власної волі, конкретно, інформовано і чітко, наприклад:
   1. для маркетингових листів, встановивши галочку на веб-сайті;
   2. для публікації своїх відгуків на веб-сайті у якості Користувача, який може містити особисті дані користувачів, наприклад, фотографії.
  3. Після укладення та виконання Угоди обробка персональних даних може бути додатково передбачена в конкретній угоді, але SendExpert може обробляти особисті дані для наступних цілей:
   1. для вжиття заходів на прохання Суб'єкта даних до укладення Угоди;
   2. для ідентифікації Користувача в обсязі, необхідному для належної перевірки;
   3. для виконання зобов'язання перед Користувачем щодо надання своїх Послуг;
   4. для спілкування з Користувачем;
   5. для забезпечення виконання платіжного зобов'язання Користувача;
   6. для надання, відмови та захисту вимог.
  4. При укладенні трудового договору, обробка персональних даних претендента на посаду в Сервісі SendExpert здійснювана на підставі укладання угоди та наявності обгрунтованого інтересу включає:
   1. Обробку даних, поданих претендентом на посаду до Сервісу SendExpert з метою укладення трудового договору;
   2. Обробку персональних даних, отриманих від особи, зазначеної кандидатом на посаду у якості рекомендувача;
   3. Обробку персональних даних, зібраних у державних базах даних, реєстрах та публічних (соціальних) мережах.

   У випадку, якщо кандидат на роботу не прийнятий, Сервіс SendExpert зберігає особисті дані, зібрані для укладання трудового договору протягом двох років, з метою аби зробити пропозицію про роботу кандидату у випадку, якщо відповідна посада стане вакантною. По закінченню двох років після подання заявки на роботу, особисті дані кандидата, який не був прийнятий, видаляються.

  5. Обгрунтований інтерес означає зацікавленість Сервісу SendExpert в управлінні та керівництві своїм бізнесом, аби мати можливість пропонувати найкращі послуги на ринку. Сервіс SendExpert обробляє особисті дані на законних підставах тільки після ретельного розгляду та підтвердження наявності обгрунтованого інтересу Сервісу SendExpert, на підставі якого обробка персональних даних є необхідною і відповідає інтересам та правам суб'єкта даних (після проведення так званої триступеневої перевірки). Зокрема, обробка персональних даних може відбуватися на підставі обгрунтованого інтересу для таких цілей:
   1. для забезпечення довірчих відносин з Користувачем, наприклад, коли обробка персональних даних, яка є дійсно необхідною для визначення кінцевих бенефіціарів або для запобігання шахрайству;
   2. для адміністрування та аналізу бази користувачів для поліпшення доступності, вибору та якості Послуг та продуктів, а також надання найкращих і більш індивідуальних пропозицій Користувачу за його згодою;
   3. для аналізу ідентифікаторів та персональних даних, зібраних при використанні веб-сайтів (кількість відвідувань веб-сайту, середня тривалість відвідування веб-сайту, тип перегляду сторінок, час і дата відвідування), мобільних додатків та інших служб. Сервіс SendExpert використовує зібрані дані для веб-аналізу або для аналізу послуг мобільного та інформаційного суспільства, для забезпечення та поліпшення функціонування, для статистичних цілей та для аналізу поведінки та накопичення досвіду відвідувачів, а також для надання більш якісних та персоналізованих послуг;
   4. для організації кампаній, включаючи організацію персоналізованих та адресних кампаній, проведення опитувань щодо задоволенння користувачів та відвідувачів, а також для визначення ефективності проведеної маркетингової діяльності;
   5. для аналізу поведінки користувачів і відвідувачів при використанні послуг Сервісу SendExpert і знаходження на веб-сайтах;
   6. для моніторингу Сервісу. Сервіс SendExpert може записувати повідомлення та інструкції, зазначені на його території, а також засобами комунікації (електронною поштою, телефоном тощо), а також інформацію та інші операції виконані Сервісом SendExpert, і за необхідності використовувати ці записи у якості доказу інструкцій або інших  операцій;
   7. для забезпечення безпеки мережі, інформації та кібербезпеки, наприклад, для боротьби з піратством та забезпечення безпеки веб-сайтів, а також для забезпечення заходів, необхідних для створення та зберігання резервних копій;
   8. для корпоративних цілей, зокрема для фінансового управління та передачі персональних даних у групі для внутрішніх адміністративних цілей, включаючи обробку особистих даних користувачів або працівників;
   9. для представлення, реалізації або захисту юридичних застережень.
  6. Для виконання юридичного зобов'язання Сервіс SendExpert обробляє особисті дані для виконання зобов'язань, встановлених законом, або для виконання дій, визначених законом. Юридичні зобов̓язання можуть виникати, наприклад, внаслідок  дотримання правил обробки платежів та запобігання відмиванню грошей.
  7. У випадку, якщо обробка персональних даних здійснюється з новими цілями , відмінними від тих, для яких персональні дані були зібрані, або не засновані на згоді, наданій суб'єктом даних, Сервіс SendExpert ретельно оцінює допустимість такої нової обробки. Щоб визначити, чи відповідає обробка для нової мети цілям, для яких персональні дані були зібрані, Сервіс SendExpert бере до уваги, зокрема, таке:
   1. будь-який зв'язок між цілями, для яких були зібрані персональні дані, а також ймовірні подальші цілі обробки;
   2. контекст збору персональних даних, зокрема, контекст відносин між суб'єктом даних і Сервісом SendExpert;
   3. характер персональних даних, зокрема, чи обробляються будь-які спеціальні категорії персональних даних або особисті дані, пов'язані з кримінальними обвинуваченнями та правопорушеннями;
   4. можливі наслідки передбачуваної подальшої обробки для суб'єктів даних;
   5. наявність відповідних заходів захисту, які можуть полягати, наприклад, у використанні анонімної форми чи шифруванні.
 6. Розкриття та / або передача даних користувачів третім особам
  1. Сервіс SendExpert співпрацює з особами, яким SendExpert може передавати дані щодо суб'єктів даних, включаючи їхні особисті дані, у контексті та для цілей співробітництва.
  2. Такими третіми особами можуть бути особи, які входять до того ж самого Концерну, що й Сервіс SendExpert, його рекламні та маркетингові партнери, компанії, що проводять дослідження задоволеності користувачів, агентства зі стягнення заборгованості, кредитні реєстри, ІТ-партнери, особи, органи влади та організації, що надають (електронні) поштові послуги, за умови, що:
   1. відповідні цілі та обробка є законними;
   2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до інструкцій Сервісу SendExpert та на підставі даного договору;
   3. дані про відповідних обробників розкриваються Суб'єктам даних (див. пункт 13: Важливі документи, керівні принципи та процедури).
  3. Сервіс SendExpert може передавати дані суб'єктів даних України за межі країни, лише якщо виконуються умови, зазначені у п.6.4 даної Політики конфіденційності. Особисті дані даних Суб'єктів з-поза меж України можуть бути передані та зберігатись за межами України.
  4. Сервіс SendExpert передає персональні дані за межі України, лише якщо у відповідній країні є достатній рівень захисту; якщо були узгоджені заходи захисту (наприклад, обов'язкові до виконання внутрішні правила Концерну або стандартні положення про захист даних); суб'єкт даних дав чітку і поінформовану згоду на таку передачу; якщо передача чітко вимагається угодою, укладеною з суб'єктом даних; якщо передача не повторюється і це стосується лише обмеженої кількості суб'єктів даних; якщо передача необхідна для захисту законних інтересів Сервісу SendExpert, над яким не переважають інтереси, права або свободи суб'єкта даних, і якщо всі обставини, пов'язані з передачею, були оцінені і були встановлені відповідні заходи захисту для захисту персональних даних або якщо для цього існує інша юридична підстава для передачі.
 7. Безпека обробки персональних даних
  1. Сервіс SendExpert зберігає Особисті дані тільки протягом мінімального періоду часу. У більшості випадків Сервіс SendExpert зберігає та обробляє дані Користувача протягом усього періоду існування Особистого облікового запису Користувача на веб-сайті, з метою надання послуг з масової розсилки електронної пошти та SMS-повідомлень за допомогою Сервісу SendExpert. Персональні дані термін зберігання яких закінчився, повинні бути знищені з використанням найкращої практики та відповідно до процедури, визначеної для цієї мети Сервісом SendExpert.
  2. Сервіс SendExpert встановив основні положення та правила процедур для забезпечення безпеки персональних даних як організаційних, так і технічних заходів (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури). Більш детальну інформацію про заходи безпеки, що вживаються Сервісом SendExpert, можна отримати також від спеціаліста із захисту даних Сервісу SendExpert.
  3. У випадку інциденту, пов'язаного з особистими даними, Сервіс SendExpert вживає всіх необхідних заходів для пом'якшення наслідків і недопущення будь-яких відповідних ризиків у майбутньому. Крім того, Сервіс SendExpert реєструє всі інциденти та інформує Інспекцію захисту даних та суб'єкта даних безпосередньо (наприклад, електронною поштою) або публічно (наприклад, у новинах) у встановлених випадках.
  4. Сервіс SendExpert не може гарантувати безпеку даних Користувача при передачі таких даних через Інтернет і сервіси третіх осіб, які не підпадають під контроль Сервісу SendExpert. Будь-яка передача даних через Інтернет передбачає певні ризики. Такі ризики повністю несе користувач, який надає дані.
 8. Обробка персональних даних дітей
  1. Послуги Сервісу SendExpert, включаючи послуги інформаційного суспільства, не адресовані Дітям.
  2. Сервіс SendExpert не збирає жодної інформації про осіб до 16 років.
  3. У випадку, якщо Сервіс SendExpert дізнається, що він все ж таки зібрав особисті дані від дитини або стосовно дитини, то Сервіс SendExpert докладає всіх зусиль аби припинити обробку відповідних персональних даних.
 9. Права суб'єктів даних
  1. Права, що стосуються згоди:
   1. Суб'єкт даних завжди має право повідомити Сервіс SendExpert про своє бажання відкликати згоду на обробку персональних даних.
   2. Ви зможете переглядати, змінювати та скасовувати ваші згоди, надані Сервісу SendExpert в Особистому акаунті або зв'язавшись з Сервісом SendExpert. Контактні дані вказані в пункті 14 даної Політики конфіденційності.
  2. Права суб'єкта даних можуть змінюватись, якщо суб'єкт даних не є громадянином України або знаходиться в Україні. Під час обробки особистих даних суб'єкт даних також має наступні права:
   1. Право на отримання інформації, тобто право суб'єкта даних на отримання інформації про особисті дані, зібрані про нього. Суб'єкт даних зможе отримувати інформацію з Особистого акаунту, де також можна знайти додаткову інформацію щодо здійснення своїх інформаційних прав або звернувшись до Сервісу  SendExpert (див. Контактну інформацію в пункті 14).
   2. Право доступу до даних, які, серед іншого, включають право даних суб'єкта на одержання копії оброблених особистих даних. Користувач зможе переглядати свої особисті дані, зібрані Сервісом SendExpert, у т.ч. і на особистому акаунті (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).
   3. Право на виправлення помилкових особистих даних. Суб'єкт даних зможе, зокрема, виправити неточні дані також у своєму особистому акаунті (див.пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).
   4. Право на видалення даних, тобто у певних випадках суб'єкт даних має право вимагати видалення персональних даних, наприклад, якщо обробка здійснюється тільки на підставі згоди.
   5. Право вимагати обмеження обробки персональних даних. Це право виникає, в тому числі, у випадку, якщо обробка персональних даних заборонена законом або якщо суб'єкт персональних даних заперечує точність персональних даних. Суб'єкт даних має право вимагати обмеження обробки персональних даних протягом періоду, що дозволяє обробнику перевірити точність персональних даних або ймовірну незаконність обробка персональних даних, але в такому випадку суб'єкт даних не може вимагати видалення персональних даних .
   6. Право на переносимість даних, тобто суб'єкт даних, має у певних випадках право отримувати персональні дані в машиночитаному форматі, а також брати такі дані з собою або передавати їх іншому контролеру.
   7. Права, пов'язані з автоматизованою обробкою - суб'єкт даних має право у будь-який час подати заперечення, на підставах, які випливають з його конкретної ситуації, по відношенню до обробки, яка стосується його або її особистих даних, яка здійснюється для автоматизованого прийняття рішень. Для виключення сумнівів Сервіс SendExpert може обробляти особисті дані для автоматизованого прийняття рішень, що сприяють його комерційній діяльності (тобто для сегментації відвідувачів у контексті маркетингу, для відправлення їм персоналізованих повідомлень у контексті початку трудових відносин, а також для забезпечення дотримання всіма співробітниками наших внутрішніх правил безпеки. Автоматизована обробка може також включати дані, зібрані з відкритих джерел. Ви маєте право на незастосування до Вас рішень, що базуються на автоматизованій обробці персональних даних, якщо такі рішення можуть вважатись профілюванням.
   8. Право на оцінку з боку контролюючого органу щодо того, чи є обробка особистих даних суб'єкта даних законною.
   9. Відшкодування шкоди.
 10. Користування правами та подання скарг
  1. Використання прав. Суб'єкт даних має право звертатися до Сервісу SendExpert або до фахівця із захисту даних Сервісу SendExpert за контактами, зазначеними в пункті 14, з приводу будь-яких питань, запитів або скарг, пов'язаних з обробкою персональних даних. Для отримання першочергової відповіді стосовно будь-яких питань, пов̓язаних з особистими даними, Сервіс SendExpert пропонує суб'єктам даних використовувати особистий акаунт і спеціально створену для цього форму (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).
  2. Подача скарг. Суб'єкт даних має право звернутися зі скаргою до Сервісу SendExpert та фахівця із захисту даних Сервісу SendExpert, інспекції захисту даних або до суду, якщо суб'єкт даних вважає, що його або її права були порушені в процесі обробки персональних даних.
 11. Файли cookie та інші веб-технології
  1. Сервіс SendExpert може збирати дані про відвідувачів веб-сайтів та інших служб інформаційного суспільства, використовуючи для цього файли cookie (наприклад, невеликі сегменти інформації, що зберігаються у браузері відвідувача на жорсткому диску його комп'ютера або будь-якого іншого пристрою) або інших аналогічних технологій (наприклад, IP-адрес, інформацію про пристрої, інформацію про місцезнаходження), а також обробляти такі дані.
  2. Сервіс SendExpert використовує зібрані дані для забезпечення надання Сервісу відповідно до звичок відвідувача або користувача; для забезпечення найкращої якості послуги; для інформування Відвідувача та Користувача про зміст та надання рекомендацій; для оновлення реклами та підвищення ефективності маркетингової діяльності; а також для стимулювання входу в акаунт та захисту даних. Зібрані дані будуть також використовуватись для підрахунку кількості відвідувачів та запису їхніх звичок при користуванні Сервісом.
  3. Сервіс SendExpert використовує сесійні Cookies, постійні Cookies і рекламні Cookies. Сесійні Cookie видаляються автоматично після кожного відвідування; Постійні Cookies залишаються при багаторазовому використанні Веб-сайту, а рекламні Cookies і Cookies третіх осіб використовуються веб-сайтами та партнерами Сервісу SendExpert, які пов'язані з Веб-сайтом Сервісу SendExpert. Сервіс SendExpert не контролює створення цих Cookies, тому інформацію про ці файли cookie можна отримати від третіх осіб. Більш детальну інформацію про Cookie можна знайти в пояснювальних матеріалах (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).
  4. Що стосується Cookies, відвідувачі погоджуються з використанням Cookies на Веб-сайті, в пристроях обслуговування інформаційного суспільства або у веб-браузері.
  5. Більшість веб-браузерів дозволяють файли cookie. Якщо використання файлів Сookie не дозволяється, Відвідувач не зможе користуватися функціями веб-сайту. Відвідувач може надати дозвіл або заборонити використання файлів cookie або інших аналогічних технологій через налаштування власного веб-браузера, а також шляхом налаштувань послуг інформаційного суспільства і платформ, які забезпечують більш ефективний захист конфіденційності (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації) та процедури).
  6. Веб-сайт використовує системи Google Analytics та Yandex.Metrica.
 12. Спеціальні положення для продуктів та послуг Сервісу SendExpert
  1. Створення списку масової розсилки. Список масової розсилки може бути створений різними способами, наприклад,  шляхом імпорту контактів через CSV або безпосередньо зі списку адрес електронної пошти користувача. Списки масової розсилки Користувача зберігаються на захищеному сервері Сервісу SendExpert в Україні або в певних випадках за її межами. Ми не продаємо списки масової розсилки Користувача. Якщо з нами контактує хтось зі списку масової розсилки клієнта, ми можемо зв'язатися з цією особою. Користувачі мають право в будь-який час експортувати (завантажити) свої Списки масової розсилки з Сервісу SendExpert. У разі виявлення нами зловживань чи протиправної поведінки, пов'язаної зі Списком масової розсилки Користувача, то ми можемо надати Список масової розсилки або його частину постачальнику інтернет послуг або організаціям, що захищають від спаму, у межах, дозволених відповідним законодавством України.
  2. Бізнес-модель Сервісу SendExpert побудована таким чином, що Сервіс SendExpert часто обробляє Особисті дані від імені Користувачів, тобто Сервіс SendExpert є обробником даних (у сенсі ст.2 Закону України «Про захист персональних даних»). В результаті цього, по відношенню до основної частини персональних даних, які ми збираємо та обробляємо надаючи Послуги, ми діємо від імені наших користувачів. Сервіс SendExpert не несе відповідальності за практики наших користувачів із забезпечення конфіденційності та безпеки, які можуть відрізнятися від тих, що викладені в цій Політиці конфіденційності. У випадках, коли Сервіс SendExpert є обробником даних, він дотримується даної Політики конфіденційності.
  3. Положення щодо публічної інформації та веб-сайтів третіх осіб:
   1. Блог або спільноти в соціальних мережах. Сервіс SendExpert має публічні блоги на наших веб-сайтах. Будь-яку інформацію, включену в коментар до блогу, можна прочитати, зібрати та використовувати будь-кому. Якщо персональні дані відображаються в блогах або на веб-сайтах Сервісу SendExpert і суб'єкт даних хоче, щоб їх було видалено, йому необхідно звернутись до Сервісу SendExpert (для отримання контактної інформації див. пункт 14 цієї Політики конфіденційності). Можуть бути випадки, коли Сервіс SendExpert не зможе видалити деякі дані користувача. У таких випадках Сервіс SendExpert відповідає Користувачу і протягом розумного періоду часу пояснює причини неможливості видалення даних.
   2. Платформи та віджети соціальних мереж. Веб-сайти Сервісу SendExpert включають функції соціальних мереж, такі як кнопка «Подобається» Facebook. Ці елементи можуть збирати інформацію про вашу IP-адресу та сторінку, яку ви відвідуєте на нашому веб-сайті, і вони можуть встановити cookie з метоюзабезпечення нормального функціонування даного елементу.
   3. Посилання на веб-сайти третіх осіб. Веб-сайти Сервісу SendExpert містять посилання на інші веб-сайти, практики яких із захисту  конфіденційності можуть відрізнятися від наших. Якщо персональні дані подаються на будь-який з цих сайтів, інформація суб'єкта даних регулюється їх політикою конфіденційності. Будь ласка, ознайомтесь із політикою конфіденційності кожного веб-сайту, який ви відвідуєте.
   4. Рекламні заходи. Сервіс SendExpert іноді може пропонувати опитування, конкурси, лотереї або інші акції на наших веб-сайтах або через соціальні мережі.
  4. Вибір та відмова. Суб'єкт даних може відмовитися від отримання маркетингових повідомлень від Сервісу SendExpert у будь-який час. Суб'єкт даних може відмовитися від маркетингових електронних листів, натиснувши посилання "скасувати підписку", яке розміщене у нижній частині електронного повідомлення маркетингового змісту.
   1. Також, усі заявки на відмову можна зробити, звернувшись до Сервісу SendExpert (для отримання контактної інформації див. пункт 14 цієї Політики конфіденційності). Зверніть увагу, що для видалення контактної інформації з маркетингових списків Сервісу SendExpert може знадобитися кілька днів.
   2. Однак деякі повідомлення, наприклад, сервісні повідомлення, сповіщення акаунту, платіжна інформація вважаються необхідними для керування акаунтом або для виконання вимог юридичної угоди, і відмовитись від таких повідомлень неможливо.
 13. Важливі документи, керівні принципи та процедури
  1. Політика конфіденційності SendExpert здійснюється на підставі наступних документів, керівних принципів та процедур:
   1. Особистий акаунт , за допомогою якого суб'єкт даних може отримати доступ до своїх персональних даних, що знаходяться в Сервісі SendExpert, виправити та змінити їх, а також скористатися іншими правами, що випливають із закону та цієї Політики конфіденційності;
   2. Все про Cookies (англійською мовою) : описи файлів cookie та інших веб-технологій, що використовуються Сервісом SendExpert;
   3. Ваш вибір в Інтернеті ; Про рекламу ; Мережеву рекламу (англійською мовою): платформа контролю та моніторингу файлів cookie та інших веб-технологій, де самі суб'єкти даних можуть змінювати та контролювати способи використання та збору їхніх Персональних даних.
 14. Контактні дані та інформація
  1. Контактні дані Сервісу SendExpert, які є важливими для суб'єкта даних: зв̓язатись із Сервсом SendExpert та його фахівцем із захисту даних можна за електронною поштою [email protected].
 15. Інші умови та положення
  1. Сервіс SendExpert має право в односторонньому порядку внести зміни до цієї Політики конфіденційності. Сервіс SendExpert повідомляє суб'єктів даних про зміни на сайті Сервісу SendExpert, електронною поштою або іншими засобами. Сервіс SendExpert рекомендує час від часу переглядати Політику конфіденційності, опубліковану на сайті, щоб бути в курсі актуальної версії Політики конфіденційності.

Останні оновлення 1.05.2020